5.jpg
Predstavitev

Podjetje Krasinox deluje že od leta 1991. Ukvarjamo se s proizvodnjo kovinskih izdelkov izključno iz nerjaveče pločevine, ker sta naša cilja kakovost izdelka in zadovoljstvo strank. Nerjaveča pločevina namreč nudi trajnost izdelka in minimalno vzdrževanje. Z različnimi tipi pločevine zadostimo specifičnim dejavnikom okolja, za katerega se izdelek izdeluje.

Približno polovico proizvodnje dosegajo izdelki široke potrošnje, ki jih ponujamo številnim podjetjem, trgovinam in ostalim kupcem. Ostala proizvodnja se nanaša na izdelke po naročilu, ki služijo najrazličnejšim dejavnostim: gostinstvo, mesno-predelovalna industrija, vinogradništvo in kletarstvo, gradbeništvo … Izvajamo vzdrževalna dela v drugih proizvodnih podjetjih in izdelujemo polizdelke, ki se vgrajujejo v večje stroje v proizvodnih obratih.

Podjetje trenutno zaposluje štiri delavce. Ker je eden izmed naših ciljev zadovoljen delavec, skrbimo za njihovo izobraževanje, obenem pa jim zagotavljamo pozitivno delovno klimo, sproščen odnos in stimulativen zaslužek.

Veliko denarnih sredstev smo že in še bomo vlagali v posodobitev proizvodnje podjetja. V načrtu imamo nakup strojev in pripomočkov, ki izboljšujejo kvaliteto, večajo produktivnost, lajšajo delo in omogočajo nove zaposlitve delavcev.

Posebno naj poudarimo, da se vsaki stranki osebno posvetimo, ji strokovno svetujemo in tako skupaj najdemo optimalno rešitev.

Tudi v prihodnje si želimo, da bi s kvaliteto naših izdelkov in njihovo razpoznavno uporabnostjo zadovoljili čim več naših stalnih strank, pa tudi novih kupcev.

Pavel Trbižan
Lastnik podjetja Krasinox

 

 

slogan